11.2019 – 01.2021 – doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb i przygotowaniem indywidualnego planu działania.

11.2019 – 02.2021 – poradnictwo zawodowe.               

12.2019 – 02.2021 – szkolenie i kursy zawodowe.

12.2019 – 02.2021 – pośrednictwo pracy.

12.2019 – 01.2022 – zatrudnienie subsydiowane.

HARMONOGRAM WSPARCIA