11.2019 – 06.2022 – doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb i przygotowaniem indywidualnego planu działania.

11.2019 – 09.2021 – poradnictwo zawodowe.               

12.2019 – 08.2022 – szkolenie i kursy zawodowe.

12.2019 – 03.2021 – pośrednictwo pracy.

12.2019 – 08.2022 – zatrudnienie subsydiowane.

HARMONOGRAM WSPARCIA