50 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z identyfikacją potrzeb i przygotowaniem indywidualnego planu działania. Ponadto w ramach projektu skorzystać można ze wsparcia w postaci:

  • poradnictwa zawodowego,
  • szkoleń i kursów zawodowych,
  • pośrednictwa pracy,
  • subsydiowanego zatrudnienia.